ODLUKE ŽIRIJA
IZVJEŠTAJ SELEKTORA
OPERATIVNI PLAN
PROGRAM
KATALOG
BILTENI
GALERIJA
DOWNLOAD
Dopis podrške Gradskog kazališta Jaastrebarsko
2009
2008
2007
2006
PRIJEDLOG DRAMSKOG TEKSTA
LISTA DRAMSKIH TEKSTOVA

Festival za ugled.

Stručni žiri 38. Teatarskog festivala BiH FEDRA 2010 radio je u sastavu:
Adnan Omerović, glumac,
mr. Vojislav Vujanović, književnik i pozorišni kritičar i
dr. Željko Škuljević, univerzitetski profesor, predsjednik žirija.

Na repertoaru su imali šest predstava koje je odabrala selektorica Radmila Smiljanić, glumica i dramaturg. Sve su predstave izvođene u dvorani Kulturno - sportskog centra u Bugojnu.

ODLUKA ŽIRIJA

Stručni žiri smatra da je ovogodišnji festival bio na visokoj razini i time posvjedočuje da je amaterski teatar u Bosni i Hercegovini u očitom usponu i da se možemo nadati da će bosanskohercegovački amaterizam, u dogledno vrijeme, biti ona poluga koja će općem kulturnom usponu davati one impulse kojima se odlikovao u predratno vrijeme i da će udovoljiti onoj maksimi koja se svodi u sintagmu: dobar amaterizam je sigurna zaloga i za napredak profesionalnog teatra. Takvu definiciju odnosa amaterskog i profesionalnog teatra dao je, još u 19. stoljeću veliki francuski pisac Romen Rolan. Uz to, selektorica Radmila Smiljanić je svoj rad bazirala na dva elementa: Dostignutim umjetničkim vrijednostima i na razuđenosti formi u kojima se amaterski teatar u Bosni i Hercegovini eksponira pa za njen selektorski rad možemo, bez susprezanja, reći da on posjeduje i svojevrsne obrise studije o amaterizmu danas u Bosni i Hercegovini.
Najveći broj ansambala je koristio vlastite stvaralačke mogućnosti, posebno kada se radi o rediteljskom, scenografskom i kostimografskom angažmanu. Samo u jednoj predstavi je bio angažiran profesionalni reditelj - Dražen Ferenčina i o njegovom se radu sa ansamblom Filmsko kazališne Udruge "Lipa" iz Orašja može reći da može poslužiti kao paradigma uzornosti kako se treba angažirati profesionalac u amaterizma. U njegovom angažmanu se daju precizno pročitati osnovni faktori ovakvog rada: predanost, vjera u mogućnosti amaterizma i transponiranost sopstvenog znanja i sopstvenih stvaralačkih mogućnosti u jedan ansambl. Uz to, članovi žirija ističu, kao bitnu tekovinu ovoga Festivala, da se ispoljila izuztena stvaralačka sloboda u stvaralačkom radu ansmbala, počev od činjenice da se jedan ansambl (bugojanski) odvažio da jednog od najkompleksnijih dramskih stvaralaca današnjice, Samuela Becketa, daju kroz vizuru aktera još dječačke dobi, da su se drugi (Teatar iz Travnika) odvažili da svoje scensko uprizorenje zasnuju na neverbalnom teatru, da se kod nekih teatara konstatirala visoka scenska kultura (Teatar iz Trebinja)...
Žiri se sastajao dva puta da bi načinili rezime viđenog. Prvi sastanak je upriličen nakon tri predstave, a onda nakon još dvije pregledane predstave, i upriličili smo treći sastanak nakon odgledanih svih predstava. Na posljednjem sastanku donesene su i konačne odluke:

Žiri dodijeljuje dvije pohvale:

  • Bruni Vendlingu, za ulogu Pjane u predstavi Hasanaginica, Filmsko kazališne udruge "Lipa" iz Orašje i
  • Renati Ignjić za ulogu Kćerkice u predstavi Family Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik.

Žiri dodijeljuje slijedeće nagrade:
Nagrada za najbolju mladu glumicu - BILJANI ŠKORIĆ za ulogu Policijske narednice i Provokatorke u predstavi "POLICAJCI" Gradskog pozorišta iz Trebinja.
Nagrada za najboljeg mladog glumca - glumačkom dvojcu: SENADU MILANOVIĆU I VIGORU DUNDOVIĆU za uloge Vladimira i Estragona u predstavi "Čekajući Godoa" Teatra Fedra iz Bugojna.
Nagrada za kolektivnu igru - ansamblu Hrvatskog amaterskog kazališta iz Travnika za predstavu "Family".
Nagrada za najbolju muziku - MIROSLAVU MATOŠEVIĆU i BORISU BELJANU za muziku u predstavi "Family" Hrvatskog amaterskog kazališta iz Travnika.
Nagrada za najbolju kostimografiju - SENADI MILANOVIĆ za kostim u predstavi "Čekajući Godoa" Teatra FEDRA Bugojno
Nagrada za scenografiju - MIROSLAVU SUČIĆU za scenografiju u predstavi "Family", Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik.
Nagrada za najbolju žensku ulogu - EVI ŠILIĆ za ulogu Hasanagine majke u predstavi "Hasanaginica" u izvedbi Filmsko kazališne udruge "Lipa" iz Orašja
Nagrada za najbolju mušku ulogu - ŽELJKU MILOŠEVIĆU za ulogu Zatvorenika, Bivšeg zatvorenika i Ađutanta u predstavi "POLICAJCI" Gradskog pozorišta Trebinje
Nagrada ze REŽIJU - IDEA PLUS - Draženu Ferenčini za rediteljsku postavku "Hasanaginice" u Filmsko kazališnoj udruzi "Lipa" iz Orašja.
Nagrada za najbolju predstavu u cjelini - predstavi

"HASANAGINICA"

Filmsko kazališne udruge "Lipa" iz Orašja

I jedna napomena: Žiri apeluje na sve amaterske ansamble da u svom radu veću pažnju posvete dramaturškom radu u predstavi, jer u modernom teatru je rad na predstavi nezamisliv bez rada dramaturga. To smo zorno vidjeli i na ovom Festivalu: u radu na postavci Hasanaginice, Filmsko kazališne udruge "Lipa" iz Orašja, glavni teret za postavku i uspjeh predstave zaslužan je ILJO BENKOVIĆ koji je za predstavu načinio kompozit, sastavljen od tri postojeća dramska teksta i nekih dopisanih priloga.

Odluka žirija publike 38. Teatarskog festivala BiH FEDRA 2010

Žiri publike u sastavu:
Hajrudin Sijamija
Dinka Šečić
Ana Miletić
Osman Sofić
Amina Omerović
Dunja Filipović
Senad Alibegović

Donio je odluku da za najbolju predstavu 38. Teatarskog festivala BiH FEDRA 2010 proglasi predstavu:

FAMILY

Po scenariju i u režiji Ante Bilića

Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik

Generalni pokrovitelj:

Fondacija za muzičku, scensku i likovnu umjetnost Sarajevo

Federalno ministarstvo kulture i sporta


Pokrovitelji:

općina Bugojno

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB


Zlatni sponzor:

heko

Srebrni sponzor:

sparkase

Sponzori:

idea macola bajric interex hollywood liber apotek bahradv lb CevabdjinicaBasta bahra Depo

Medijski pokrovitelji:

Depo Federalna rtvBugojno
Općina Bugojno BUGOJNOSPORT-SPORTSKI SAVEZ Teatar FEDRA Bugojno Moje Bugojno Bugojno.org Stonoteniski klub Bugojno Karate klub Bugojno Centar za Dramski Odgoj BiH Bug.ba