Kino oprema:

kinoOprema1 35mm proektori MEO-5
3M MP 7640 LCD-Proektor
Audio pojačala KON 35 S-0
Audio predpojačalo KON 35 S-K
2 kom
1 kom
2 kom
1 kom
kinoOprema2
Općina Bugojno BUGOJNOSPORT-SPORTSKI SAVEZ Teatar FEDRA Bugojno Moje Bugojno Bugojno.org Stonoteniski klub Bugojno Karate klub Bugojno Centar za Dramski Odgoj BiH Bug.ba