LIKOVNA GALERIJA - BUGOJNO

likovnaGalerija1

Dana 03.04.2007. godine na osnovu suglasnosti članova Likovne kolonije Bugojno, odnosno članova predsjedništva: Hazim Ćišić, Ševal Šahinbegović, Ahmet Hrustanović, Radivoje Lješić, Ahmet Karić i Mulo Agić izvršena je primopredaja slika od strane Likovne kolonije Bugojno 1998. i 1999. godine za Kulturno sportski centar Bugojno.

Imenovano Predsjedništvo je donijelo odluku da se slike predaju Kulturno sportskom centru Bugojno gdje će biti izložene kao stalna postavka u Likovnoj galeriji Bugojno.

Likovna galerija će biti smještena u aneksu Gradske biblioteke Kulturno sportskog centra Bugojno.

Ukupno je predano 28 slika po Zapisniku potpisanom od strane Hazima Ćišića, Mule Agića i Ševala Šahinbegovića.

Likovna galerija Bugojno će imati stalnu postavku slika dobivenih od Likovne kolonije i slika koje posjeduje Kulturno sportski centar Bugojno.

likovnaGalerija2

DJELA U LIKOVNOJ GALERIJI - BUGOJNO

00
DŽ. Depolo
Ajvaz Dedina stijena
sepija
50X70
01
E. Dizdar
Hasan Kjafijina tekij, medresa i turbe
olovka
35X26
02
E. Sivac
Bugojno
kombinovana tehnika
63X89
03
E. Veledar
Tekijska džamija
akvarel
35X29
04
J. Kukavica
Pejsaž
gvaš
40X30
05
Ljubo Lah
06
D.Perišić
Pejsaž Na Vrbasu
Kombinovana Tehnika
64x45
07
E. Hrapović
Prusačka gradina
kombinovana tehnika
49,5x30
08
O. Mujagić
Prusac
akvarel
30x21
09
A. Šarić
Pejsaž sa Vrbasa
kombinovana tehnika
40x30
10
N. Kantardžić
Spomenik
ulje
31x31
11
M. Agić
Islamski Centar Princeze Dževhere
Fotografija originala
12
B. Vrbić-Mačak
Ajvaz Dedina stijena
akrilik
50x67
13
A. Hadžimejlić
Pejsaž
olovka u boji
80x57
14
A. Hrustanović
Prusačka legenda
ulje
51x61
15
A. Ibukić
Stari grad Travnik
suhi pastel
50x35
16
H. Topić
Prusačka legenda
ulje
119x89
17
A. Karić
Travnik
ulje na lesonitu
51x45,5
18
H. Šehić
Motiv iz Travnika
ulje
40x60
19
H. Muhović
Stari grad Prusac
ulje
110x80
20
S. Smaković
Ajvatovica
mozaik
80x57
21
S. Kumalić
BiH
kolaž
89x63
22
M. Bašić
Prusac
akvarel
35x30
23
M. Bradarić
Stari grad Prusac
ulje
50x60
24
I. Hozo
Motiv iz Počitelja Kula
ulje
100x80
25
M. Raić
Portet
Pastel
48x63
26
M. Isanović
Prusačka gradina
ulje-pastel
50x35
27
M. Smajić
Ajvaz Dedina stijena
pastel
30x35
28
H. Ćišić
Stari grad Prusac
45,5x70
29
E. Šećeragić
U iščekivanju kraja rata
suhi pastel
25x32
30
M. Latifić
Detalj sa Baščaršije
kombinovana tehnika
40x30
Općina Bugojno BUGOJNOSPORT-SPORTSKI SAVEZ Teatar FEDRA Bugojno Moje Bugojno Bugojno.org Stonoteniski klub Bugojno Karate klub Bugojno Centar za Dramski Odgoj BiH Bug.ba