GRADSKA BIBLIOTEKA

gradskaBiblioteka1

U Bugojnu je 1945.godine osnovana Narodna biblioteka, koja 1971. godine ulazi u sastav Doma kulture Bugojno.
Od 1982.godine Biblioteka djeluje u sastavu novoizgrađene zgrade Kulturno-sportskog centra Bugojno pod nazivom Gradska biblioteka.

U periodu od 1992. godine do 1996. godine iz Biblioteke je nestalo 3.200 knjiga, a ratna šteta je procjenjena na oko 200.000 KM.

Način obnove knjižnog fonda uglavnom su donacije, od kojih su u posljednje vrijeme najznačajnije donacija Federalnog ministarstva za nauku, kulturu i sport sa oko 500 knjižnih jedinica i Ministarstva za kulturu R. Hrvatske sa 600 knjižnih jedinica.

Zahvaljući nevladinoj organizaciji "ODRAZ" sanirane su ratne štete i znatno popravljeni uslovi za rad Biblioteke. Radovi i opremanje Biblioteke realizirani su kao projekat u ukupnom iznosu od 85.500 KM.

Danas Biblioteka raspolaže sa 21.964 knjižnih jedinica.

Biblioteka u svom fondu raspolaže između ostalog vrijednim kolekcijama enciklopedijskih izdanja opšteg karaktera do posebnih naučnih iz oblasti prirodnih i drustvenih nauka koje se mogu koristiti unutar biblioteke.

gradskaBiblioteka2
Općina Bugojno BUGOJNOSPORT-SPORTSKI SAVEZ Teatar FEDRA Bugojno Moje Bugojno Bugojno.org Stonoteniski klub Bugojno Karate klub Bugojno Centar za Dramski Odgoj BiH Bug.ba