JU Kulturno sportski centar Bugojno je 1983. godine otkupio 89 slika akademskog slikara iz Sarajeva Ljube Laha.

Ljubo Lah je rođen u Sarajevu 1930. godine. Završio Državnu školu za likovne umjetnosti u Sarajevu 1949. godine, a od 1950. do 1954. godine boravi u Majstorskoj radionici profesora Đorđa Andrejevića - Kuna u Beogradu. Radio kao profesor na Višoj pedagoškoj školi i Školi za primjenjene umjetnosti u Sarajevu. Izlagao na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada i priznanja.

U periodu od 1992. do 1999. godine iz Kulturno-sportskog centra Bugojno je nestalo 45 slika od Ljube Laha, a u periodu od 1999. do 2002. je nestalo još 37 slika.

O navedenom nestanku slika policija je obavještena 2007. godine i policija traga za slikama. Popis svih slika i crnobijele fotografije od nekih slika možete vidjeti u skeniranom katalogu koji je bio priređen za izložbu slika koja se postavila novembar-decembar 1990. godine.

Ukoliko saznate nešto o nestalim slikama, molimo vas da nas kontaktirate.

ljuboLah

KATALOG SLIKA LJUBE LAHA

Općina Bugojno BUGOJNOSPORT-SPORTSKI SAVEZ Teatar FEDRA Bugojno Moje Bugojno Bugojno.org Stonoteniski klub Bugojno Karate klub Bugojno Centar za Dramski Odgoj BiH Bug.ba