Teatarski festival BiH FEDRA

 

Festival FEDRA je najstariji teatarski festival u Bosni i Hercegovini. Prvi put je održan 1959. godine u Travniku i redovno je održavan do 1991. godine kao republički festival najboljih amaterskih predstava u Bosni i Hercegovini. Najbolje predstave su predstavljale po automatizmu BiH na Festivalu amaterskih pozorišta Jugoslavije na Hvaru (Trebinju) i na Festivalu „Večeri bratstva“ u Prizrenu. 

Festival je dugo godina lutao po bh gradovima da bi se tokom osamdesetih udomaćio u Bugojnu.

U tom periodu organizator Festivala je bio Savez kulturno-umjetničkih društava BiH i grad domaćin. 

Na 30. Festivalu amaterskih pozorišta BiH, Organizacioni odbor mijenja naziv Festivala u FEDRA - Festival dramskih amatera BiH. 

Festival se nije održavao od 1992. do 2006. godine. 

U organizaciji JU Kultruno sportski centar Bugojno, Festival se uspješno obnavlja 2006. godine pod nazivom „Teatarski festival BiH FEDRA“ i održava se svake godine u Bugojnu. Partner u realizaciji Festivala je Teatar FEDRA Bugojno.

Festival sad ima državni karakter i uspostavio je saradnju sa sličnim festivalima u drugim državama: Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija i Makedonija sa kojima se povremeno razmjenjuju najbolje predstave.

 Vizija: Najznačajniji festival neprofesionalnih teatara u BiH sa međunarodnom saradnjom sa sličnim festivalima. 

 

Misija: U domaćinskoj atmosferi omogućiti najboljim neprofesionalnim teatrima iz BiH da se druže u Bugojnu, afirmišu svoje stvaralaštvo i razvijaju teatarske vještine te im se stvore preduslovi za međunarodnu saradnju sa sličnim festivalima.