DIREKTOR 

Mirza Idrizović - prof. sporta i zdravlja

 

Upravni odbor

Nedžad Milanović – predsjednik – prof. bosanskog jezika i književnosti

Senad Imamović – član – elektrotehničar

Adis Čaušević - član

Almir Bašić – član 

Adis Ždralović – član – dipl. ekonomista

 

Nadzorni odbor

 

Umjetnički savjet