JAVNI POZIV ZA PRIJAVE NA

„XXV Bugojansko proljeće“

 

 

„XXV Bugojansko proljeće“ će se održati od sredine aprila do kraja maja 2024. godine kao dio programa manifestacije „Dani općine Bugojno 2024“.

 

„Bugojansko proljeće“ je tradicionalna kulturna manifestacija revijalnog karaktera  organizaciji JU KSC Bugojno. Na BP mogu učestvovati profesionalne kulturne i umjetničke institucije, udruženja, škole i samostalni umjetnici.

 

Na „XXV Bugojansko proljeće“ se možete prijaviti sa svim formama umjetničkih i kulturno zabavnih programa (izložbe, predstave, koncerti, kolažni programi, performansi itd.)

 

Za realizaciju Vaših programa možete planirati da koristite sve prostore u KSC Bugojno (Pozorišna dvorana, Mala sala – kamerna scena, Umjetnička galerija, Hol, Plato, Sportska dvorana) kao i opremu i tehniku kojom raspolaže KSC Bugojno.

 

Kontakt osoba za prijeve i realizaciju programa je Vahid Duraković.

 

Na www.kscbugojno.ba možete vidjeti navedene prostore kao i opremu kojom raspolažemo.

 

Prijavu programa možete izvršiti dostavom popunjenog Obrasca za prijavu u elektronskoj formi na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na adresu

 

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Nugle II

70230 Bugojno

 

Obrazac za prijavu u elektronskoj formi možete preuzeti sa www.kscbugojno.ba ili sa fb grupe KSC Bugojno.

 

Krajnji rok za prijavu programa je 1.4.2024. godine.

 

Nakon dostavljenih prijava, kontaktirat ćemo vas radi konačnog dogovora oko uslova za vaš program i uskladiti termin realizacije vašeg programa.

 

Krajnji rok za izradu programa je 10.04.2024.

 

 S poštovanjem,

                                                                          D I R E K T O R

                                                                          Mirza   Idrizović