OBAVIJEST
IZVJEŠTAJ SELEKTORA
PROGRAM
KATALOG
BILTENI
GALERIJA
ORGANIZACIJA
DOWNLOAD
2010
2009
2008
2007
2006
PRIJEDLOG DRAMSKOG TEKSTA
LISTA DRAMSKIH TEKSTOVA

Bugojno, 24.02.2011.

39. Teatarski festival BiH FEDRA Bugojno 2011.

Poštovani,

obavještavamo Vas da je 12.02.2011. godine u prostorijama Kulturno-sportskog cetra Bugojno održan sastanak Umjetničkog savjeta Teatarskog festivala BiH FEDRA i tom prilikom su donešeni slijedeći zaključci:

 • da će se 39. Teatarski festival BiH FEDRA Bugojno 2011. održati od 25.06. do 02.07.2011. godine.
 • prijave za Festival možete slati od 01.03. do 15.05.2011. godine.
Prijava treba da sadrži:
 • Popunjen obrazac za prijavu (dostavljana u prilogu a može se skinuti i sa www.kscbugojno.ba)
 • Snimak predstave na DVD formatu
 • Afišu predstave
 • Plakata predstave - 5 kom.

Prijave mošte slati na adresu:

JU Kulturno-sportski ncentar Bugojno
Nugle II, bb
70230 Bugojno
Sa naznakom "Za Festival FEDRA"
 • Selektor 39. Teatarskog festivala BiH FEDRA Bugojno 2011. će biti Ljubiša Savanović.
 • Selekcija predstava će se vršiti na dva načina
  1. Pregledanjem snimka predstave koji aplikanti dostave sa prijavom
  2. Gledanjem predstave uživo od strane Selektora
   Ukoliko teatarska grupa želi da Selektor dođe da gleda predstavu uživo, treba da kontaktira direkciju Festivala (direktor Festivala - Vahid Duraković - mob. 061 768 643) ili direktno Selektora (Ljubiša Savanović - mob. 065 869 332) radi ugovaranja termina za gledanje predstave. Teatarska grupa koja pozove Selektora obavezna je da isplati selektoru putne troškove. (Dnevnica u iznosu 50 KM ili dvije dnevnice po 50 KM, ukoliko Selktor prenoći u gradu teatarske grupe; troškove prijevoza: cijenu od 10 litara goriva na 100 kilometara ako Selektor puteje vlastitim autom ili cijenu autobuske karte.)
 • Krajnji rok za dostavljanje izvještaja Selektora direkciji Festivala je 25.05.2011.

D I R E K T O R Vahid Duraković s.r

Pokrovitelji:

Općina Bugojno
Federalno ministarstvo kulture i sporta
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB


Zlatni sponzor:

heko

Srebrni sponzor:

sparkase

Sponzori:

idea macola bajric lb hollywood bahradv

Medijski pokrovitelji:

Depo bht Federalna rtvBugojno
Općina Bugojno BUGOJNOSPORT-SPORTSKI SAVEZ Teatar FEDRA Bugojno Moje Bugojno Bugojno.org Stonoteniski klub Bugojno Karate klub Bugojno Centar za Dramski Odgoj BiH Bug.ba