PROGRAM
PREDGOVOR
KATALOG
BILTENI
GALERIJE
SPONZORI
INFORMACIJE
OBAVIJEST ZA PRIJAVE
DOWNLOAD
19. susreti
18. susreti
17. susreti

Informacije o 16. susretu pozorišta/kazališta lutaka Bosne i Hercegovine

Bugojno, 28.04.2008.

Poštovani,

sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da planiramo nastaviti tradiciju Susreta pozorišta lutaka BiH u Bugojnu.
Do 1991. godine održano je 15. Susreta i ove godine planiramo realizirati 16. Susrete pozorišta/kazališta lutaka Bosne i Hercegovine.
Festival planiramo realizirati od 22.09. do 26.09.2008. godine.
Pošto je ovo prvi Festival nakon dugogodišnje pauze, planiramo da Festival ove godine bude revijalnog karaktera i da se u toku Festivala održi Okrugli sto na kojem bi se razgovralo o budućnosti i razvoju Festivala.
Za realizaciju Festivala predviđen je slijedeći Operativni plan:

 1. Formiranje Organizacionog odbora na nivou grada - do 01.12.2007.
 2. Izrada projekta - do 10.12.2007.
 3. Animiranje Federalne i Kantonalne vlade za podršku projektu - do marta 2008.
 4. Informisanje lutkarskih/kazališnih scena o pripremi Festivala - april 2008.
 5. Definisanje uslova za učešće pozorišta/kazališta - do 20.05.
 6. Prijava lutkarskih pozorišta/kazališta za učešće na Festival - 15.05. - 15.06.2008.
 7. Animiranje medijskih pokrovitelja i sponzora - stalni zadatak.
 8. Izrada programa Festivala - do 01.07.2008.
 9. Izrada Kataloga Festivala - do 10.09.2008.
 10. Dogovor sa osnovnim školama oko posjete Festivalu - do 15.09.2008.
 11. Prikupljanje informacija o pozorištima/kazalištima za izradu biltena - do 15.09.2008.
 12. Realizacija Festivala - od 22.09. do 26.09.2008.

Planirano je da se na Festivalu nakon svake odigrane predstave održi Razgovor o predstavi.
Kao voditelji Razgovora angažovat će se referentne ličnosti iz oblasti lutkarske umjetnosti iz Bosne i Hercegovine i inostrastva.

U nekoliko narednih dana bit ćete kontaktirani telefonom radi razgovora o Festivalu.
O Kulturno sportskom centru Bugojno više možete saznati na www.kscbugojno.ba
Kontakt osoba Vahid Duraković, telefon 030 250 039; Mobitel: 061 768 643;

S poštovanjem,

D I R E K T O R
_________________
/ Vahid Duraković /

Općina Bugojno BUGOJNOSPORT-SPORTSKI SAVEZ Teatar FEDRA Bugojno Moje Bugojno Bugojno.org Stonoteniski klub Bugojno Karate klub Bugojno Centar za Dramski Odgoj BiH Bug.ba