PROGRAM
PREDGOVOR
KATALOG
BILTENI
GALERIJE
SPONZORI
INFORMACIJE
OBAVIJEST ZA PRIJAVE
DOWNLOAD
19. susreti
18. susreti
17. susreti

ORGANIZACIONI ODBOR
"16. SUSRETA POZORIŠTA/KAZALIŠTA LUTAKA BiH"
Bugojno, 22.09. - 26.09.2008.

Bugojno, 21.05.2008.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 16. SUSRETI POZORIŠTA/KAZALIŠTA LUTAKA BiH održati u Bugojnu od 22.09. do 26.09.2008. godine.
Festivalski odbor je odlučio da za 16. Susrete uputi pozive pozorištima/kazalištima iz BiH koja njeguju lutkarstvo.
Festival je isključivo lutkarski.
Ove godine će Festival biti revijalnog karaktera a na okruglom stolu koji će biti organizovan za vrijeme Festivala će se sa učesnicima donijeti zaključak u kom pravcu u budućnosti Festival treba razvijati.
Poželjno je da svaki ansambl broji do 15 članova.
Organizator obezbjeđuje:

  • kompletne tehničke uslove za izvođenje predstava (pozornica dimenzija 9x12 m; 10 cugova; razglas sa mogućnošću emitovanja tona sa cd pleyera, mini diska, kompjutera; spisak reflektora za rasvjetu možete vidjeti na www.kscbugojno.ba tehnički sector/svjetlosna oprema.
  • Jedan puni pansion za kompletnu ekipu učesnika
  • Pet punih pansiona za po jednog predstavnika svakog učesnika za prisustvo na Festivalu
  • Iznos od 600 KM na ime troškova prijevoza

Predviđeno je da svako pozorište/kazalište jednom izvede predstavu i učestvuje na okruglom stolu na kojem će moderatori biti eminentne osobe iz oblasti lutkarstva.
Za vrijeme Festivala predviđeno je zasebno održavanje okruglog stola sa temom "Susreti pozorišta/kazališta lutaka BiH u Bugojnu jučer, danas, sutra".

Ukoliko ste zainteresovani za učešće molimo Vas da popunite obrazac prijave koji Vam šaljemo u prilogu i najkasnije do 15.06. dostavite na:

  • Email ili
  • Na fax. 030 252 039 ili
  • Na adresu: JU Kulturno sportski centar Bugojno, Nugle II bb, 70230 Bugojno.

Organizacioni odbor će na osnovu prijava do 20.06. dostaviti Vam odgovor na prijave i plan daljih priprema za izradu Programa Festivala, Kataloga Festivala i Biltena Festivala.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na suradnji i srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

D I R E K T O R
_________________
/ Vahid Duraković /

Općina Bugojno BUGOJNOSPORT-SPORTSKI SAVEZ Teatar FEDRA Bugojno Moje Bugojno Bugojno.org Stonoteniski klub Bugojno Karate klub Bugojno Centar za Dramski Odgoj BiH Bug.ba